💶Facturatie

3 soorten facturen

We kennen bij Webbio slechts 3 soorten facturen:

  1. Gewerkte uren

  2. Vaste termijnen

  3. Het Service Level Agreement (SLA)

Gewerkte uren worden altijd maandelijks achteraf gefactureerd. In dit geval verschilt de factuur van maand tot maand (enigszins).

Vaste termijnen betekent een maandelijkse factuur met een vooraf bekende hoogte. Dit komt voor bij een project dat tegen een vaste prijs wordt aangenomen door ons of bij het afnemen van een vaste hoeveelheid uren per maand.

Het SLA kan op 2 manieren gefactureerd worden:

  1. Samen met de gewerkte uren op 1 factuur. Dit is het geval als het SLA een variabele prijs heeft, afhankelijk van de hoeveelheid gebruikte cloud resources (hosting).

  2. Een vaste maandelijkse factuur. In dit geval krijgt een opdrachtgever dus 2 losse facturen. Één voor de gewerkte uren of met een vaste termijn, en één voor het SLA.

Betalingstermijn

We hanteren altijd een betalingstermijn van 30 dagen.

Last updated