Intellectueel eigendom

Het intellectueel eigendom van alles wat we bedenken, designen en ontwikkelen blijft conform het Nederlandse auteursrecht bij Webbio.

Opdrachtgever krijgt een gebruiksrecht voor hetgeen ze door ons laten realiseren.

Het is mogelijk om hiervan af te wijken. In zo'n geval maken we duidelijke afspraken met een opdrachtgever.

Last updated