🕵️Verzekeringen

We geloven erin dat je alleen risico's moet verzekeren waarvan je de gevolgen niet kan of wil dragen.

Daartoe hebben we deze verzekeringen:

Beroepsaansprakelijkheid incl. hacks & datalekken

Dit is een verzekering gericht op schade die kan optreden als gevolg van het werk dat wij voor opdrachtgevers doen. We hebben hierin een extra module die de gevolgschade van hacks en datalekken dekt.

Bedrijfsaansprakelijkheid

Dit is een verzekering die schade afdekt die een van onze medewerkers op locatie bij een opdrachtgever zou kunnen veroorzaken.

Rechtsbijstand

Hiermee dekken we de kosten van professionele hulp bij een juridisch geschil af.

Verzuimverzekering

Voor een team van beperkte omvang is langdurig verzuim erg ingrijpend. Deze verzekering dekt dit risico af.

WEGAS

Deze verzekering hebben we vooral om schade die kan ontstaan tijdens bedrijfsuitjes af te dekken.

Last updated