🛠️Samenwerkingsvormen

Samenwerken met Webbio kan in drie vormen:

1. Project

We kiezen voor een project als op hoofdlijnen duidelijk is welke functionele onderdelen een digitaal product moet bevatten. Dat betekent dat we op voorhand een kop en een staart van het project kunnen bepalen.

Afhankelijk van het type project kiezen we agile scrum of kanban als werkwijze. Scrum zetten we in voor projecten die wat groter zijn met een minder duidelijke scope. Kanban gebruiken we voor kleinere, meer afgebakende projecten. Ongeacht de methodiek zorgen we voor een heldere roadmap met deelopleveringen. Deze worden op een acceptatie-omgeving aangeboden tijdens demo’s. Na volledige acceptatie wordt het product op een productieomgeving geplaatst waarna het in gebruik genomen kan worden. Afspraken over beheer en onderhoud worden vastgelegd in een service level agreement (SLA).

2. Team as a Service

Je kiest voor het inhuren van een team wanneer je weet dat er ontwikkelwerk aankomt, maar je weet nog niet precies wat. Uit ervaring weet je ook dat de prioriteiten nog gaan veranderen in de toekomst. In deze situatie is het onmogelijk om een project vorm te geven. Vaak zien we dat hiervoor gekozen wordt na de eerste release van een product dat uit de projectfase komt. Zogenaamde doorontwikkeling. Concreet neemt een opdrachtgever minimaal 50 uur per maand af waarbij zij gegarandeerd een plek in onze resourceplanning krijgt. Wat we in die tijd gaan realiseren bepalen we as we go.

3. Service Level Agreement (SLA)

In een SLA maken we afspraken over onze dienstverlening die nodig is om gedoe te voorkomen. Bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid, stabiliteit en performance. Een SLA wordt opgesteld of bijgewerkt voordat een nieuw product naar productie wordt gebracht.

De inhoud van onze SLA's valt expliciet binnen de audits van onze ISO 9001 en 27001 certificeringen. Dit betekent dat je als opdrachtgever gegarandeerd bent van een solide werkwijze waarin -voor zover dat mogelijk is- aan alles gedacht is.

Last updated