🎂Een langdurige relatie

Bij Webbio vinden we dat er in de bureauwereld te weinig wordt nagedacht over de vraag hoe je als bureau en opdrachtgever langdurig fijn samenwerkt.

We hebben door de jaren heen allerlei initiatieven bedacht en geïmplementeerd om de kans hierop te vergroten.

Komen ze:

 1. Projectmanagement wordt gedaan door designers en developers. Dit werkt sneller en beter.

 2. Onze mensen zijn maximaal 70% van hun tijd declarabel. De overige tijd zetten we in om onszelf en onze werkwijze te verbeteren. Dit merk je in de kwaliteit van het werk.

 3. Data van opdrachtgevers is veilig bij ons. Objectief bevestigd door onze ISO certificeringen.

 4. Een laag personeelsverloop zorgt voor minder gedoe in de communicatie in projecten. Daarom besteden we bovengemiddeld veel tijd aan het selecteren en tevreden houden van onze mensen.

 5. Uniforme werkprocessen zorgen ervoor dat iedereen dezelfde kant op roeit. Verbeteringen worden eerder gespot en doorgevoerd. Problemen in communicatie of software komen hierdoor minder voor.

 6. Met elke opdrachtgever hebben we regelmatig project-overstijgend contact. Hierin bespreken we hoe het gaat, wat belangrijk is voor de opdrachtgever en of we daar nog voldoende aan bijdragen.

 7. Focus. We zijn designers en developers. Ons team is groot genoeg om daarin uit te blinken. Met ± 15 mensen kun je niet ook nog uitblinken in copy, SEO en ads.

 8. Open source werken. Dit betekent een lagere investering, meer flexibiliteit en geen vendor lock-in.

 9. Werken met headless architectuur. Het grote voordeel hiervan is toekomstbestendigheid. Hoe je ook wil groeien in de toekomst, we hoeven niet het fundament opnieuw te bouwen. Dit scheelt enorm veel tijd en geld.

 10. In-house cloud operations. We hebben onze AWS cloud expertise in huis. Hierdoor hoeven we nooit op een externe partij te wachten als er zich een probleem voordoet.

 11. We zeggen regelmatig 'nee'. Als een project ons niet past, we niet geloven in de haalbaarheid of als een inhoudelijke keuze onverstandig is.

 12. We werken hybride. Iedereen werkt af en toe thuis en regelmatig op kantoor. De balans tussen focus en interactie levert verbeteringen in efficiëntie en in effectiviteit van alle teamleden.

 13. Battle-tested en reële Service Level Agreements (SLA's). Die recht doen aan de behoefte en mogelijkheden van opdrachtgever en bureau. Ook als er iets tegenzit.

Last updated