🤩Onze ideale opdrachtgever

We hebben diverse opdrachtgevers, zowel uit het commerciële als publieke domein. Door de jaren heen hebben we echter wel geleerd dat de opdrachtgevers die het best bij ons passen een aantal dezelfde kenmerken hebben.

Daarom zijn dit de factoren waar we naar zoeken in elke nieuwe opdrachtgever:

  1. Zij weet wat ze wil bereiken. Wat impact is voor haar organisatie en stakeholders.

  2. Zij staat ervoor open om de route daarnaartoe samen te bepalen.

  3. Zij gelooft daarbij in onze expertise om de juiste stappen voor te stellen.

  4. Zij stelt een product owner beschikbaar met kennis van de interne organisatie en haar stakeholders. Project-inhoudelijk heeft deze persoon veel autonomie rond te maken keuzes.

  5. Zij vertrouwt erop dat wij het beschikbare budget zo efficiënt mogelijk inzetten.

  6. Zij komt niet in de verleiding om de druk op te voeren rond onrealistische verwachtingen.

  7. Zij heeft voor het eerste jaar samenwerken minimaal 50.000 euro budget om te investeren.

  8. Zij bouwt graag door op initieel succes, en heeft dan ook een jaarlijks doorontwikkelbudget van ten minste 25% van het initiële projectbudget.

Last updated