Projectmanagement

Geen projectmanagers

Bij Webbio werken we zonder projectmanagers.

Goede projectmanagers met kennis van digital zijn moeilijk te vinden, waardoor compromissen op de loer liggen. In plaats daarvan is een van de designers of developers die aan een project werkt project lead.

Deze persoon werkt iets minder inhoudelijk mee zodat hij tijd heeft voor al het communicatie- en coördinatiewerk met een opdrachtgever.

Het grote voordeel is dat je hierdoor dichter op de bal zit. Vragen hoeven minder vaak 'overlegd' te worden en oplossingen zijn sneller bedacht.

Omgekeerde training

In plaats van een precies en communicatief persoon alles te leren over digital, pakken wij het andersom aan. We kiezen de digitale specialisten uit het team die toch al heel precies en communicatief zijn, en coachen hen actief op de vaardigheden van een projectmanager. We hebben hiervoor o.a. een persoonlijk ontwikkelpad en regelmatige intervisie sessies.

Zo doen we projectmanagement in de praktijk

De projecten die we doen verschillen in omvang en complexiteit. Een publieke website van €20.000 vraagt om hele andere coördinatie dan een webapplicatie van €250.000. Daarom hebben we niet 1 vaste methode, maar combineren we elementen uit een flexibele toolbox om aan te sluiten bij elk project.

Een greep uit die toolbox:

1 aanspreekpunt

Als opdrachtgever heb je 1 aanspreekpunt. Hij is altijd op de hoogte van de uitdagingen en vorderingen in een project en is bij alle meetings aanwezig.

Refinement

Refinement gaat over het exact inzichtelijk krijgen wat er gecreëerd moet worden. Je knipt grote brokken werk op in kleine, overzichtelijke stukken. Dit doen we samen met opdrachtgevers. Op basis van een refinement stellen we acceptatie-criteria op. Zo weten we precies wanneer iets 'af' is.

Bij kleine projecten zie je dat refinement vaak in 1 of 2 keer gebeurd voor het hele project. Zeker als er niet zoveel complexiteit in zit.

Bij grote projecten refinen we vaker. Je kunt dan feedback op deel-releases meenemen in het bepalen van de weg voorwaarts. En je kunt rekening houden met onvoorziene ontwikkelingen. Hoe groter het project, hoe vaker je daarmee te maken krijgt. Doorgaans refinen we eens per 2 weken.

Meeting ritme

Tenzij een project heel klein is hebben we wekelijks overleg met de opdrachtgever. Vaak combineren we dit met een demo van nieuw gerealiseerde features. In principe vindt het overleg plaats tussen opdrachtgever en project lead.

Dit overleg staat los van de refinement sessies. Deze laatste kun je meer zien als planningssessies.

Budgetbewaking

Op voorhand knippen we projecten op in epics en features. We schatten voor elke brok werk een timebox in. De timebox is onze inschatting van hoeveel werk het is om een bepaalde feature op een gemiddeld niveau te bouwen. Je kunt iets altijd uitgebreider of compacter realiseren. Om te scopen werkt het goed om van een gemiddelde uit te gaan. Je hebt dan wat speelruimte maar dwingt jezelf wel om keuzes te maken.

De inschatting is gebaseerd op vooronderzoek en op onze ervaring met vergelijkbare projecten.

We loggen alle gewerkte uren op de initieel afgegeven timeboxen. Zo houden we grip op het budget omdat eventuele afwijkingen snel zichtbaar worden. Bij een afwijking heb je als opdrachtgever een paar opties:

  1. De feature in kwestie kleiner maken

  2. Wachten of we ergens anders uren overhouden

  3. Pro-actief kiezen om een andere feature kleiner te maken

  4. De timebox (en dus het totale budget) verhogen

Van onze project lead mag je verwachten dat hij je helpt om in zo'n geval de juiste keuzes te maken.

Tooling

Achter de schermen gebruiken we tientallen tools om ons werk te coördineren, de kwaliteit te bewaken en efficiënt te werken. Voor opdrachtgevers komt dit allemaal samen in Jira Servicedesk.

Je ziet hier o.a.:

  1. Alle gerefinede taken in een project voor onze specialisten

  2. De prioriteit van die taken

  3. Aan welke taken we momenteel werken

  4. De ingeschatte timebox per taak, en de voortgang ervan

  5. Welke taken er mee komen met de volgende release

Last updated