💸Prijsverhogingen

Er zijn twee componenten die de kosten voor onze opdrachtgevers bepalen:

  1. Ons uurtarief

  2. De kosten van door ons ingekochte diensten zoals AWS cloud diensten

Uurtarief

Elk jaar bepalen we in november het uurtarief voor het volgende kalenderjaar. We baseren de verhoging op de Dienstenprijsindex (DPI) van het CBS. Dat uurtarief is het hele volgende kalenderjaar geldig.

Ter indicatie, dit zijn de uurtarieven en verhogingen van de afgelopen jaren geweest:

Ingekochte diensten

De kosten hiervan zien opdrachtgevers terug in hun SLA. Voor aanvang van een kalenderjaar bepalen we de SLA kosten voor het komende jaar.

Doorgaans krijgen wij gedurende dat jaar niet met een prijsverhoging van de ingekochte diensten te maken. Alleen in het geval dat dit wel zo is berekenen we deze verhoging door aan opdrachtgevers.

Last updated