🤖Innovatie

Bij een bureau zoals Webbio werken mensen met goede ideeën.

Het probleem is dat er vaak geen ruimte is voor die ideeën, door de voortdurende druk om declarabel te zijn. Daarom werken wij met een maximale declarabiliteitsdoelstelling van 70%.

Zo blijft er ruimte over om te innoveren. Voor ideeën die nog niet direct geld opleveren. Onze mensen worden hier blij van. En een deel van die ideeën blijkt wel potentie te hebben en vindt zo haar weg naar onze werkprocessen of naar de eindproducten voor opdrachtgevers.

Naast letterlijke ruimte in je agenda hebben we diverse initiatieven die innovatie aanjagen:

  1. HackFriday

  2. Retro's en wrapups

  3. OKR methodiek

HackFriday

Onze maandelijkse innovatie free-for-all.

We zetten onze kennis en ervaring in op nieuwe domeinen of werken juist aan nieuwe kennis. De week ervoor houden we interne pitch sessies. Zo kiest het team 1 of 2 projecten om aan te werken.

Voorbeelden van HackFriday projecten

  1. App om voorzitter van een standup random te kiezen

  2. Lunch beheer app

  3. De SaaS tool van onze HR partner gepentest

  4. IoT luchtkwaliteit app gemaakt met sensoren

  5. No-code app bedacht en gelanceerd

Retro's en wrapups

Hierin staan de vragen centraal: wat ging er goed, en wat kan er beter?

Dat is interessant, want dit levert allerlei inzichten op om dingen slimmer, sneller of effectiever te doen. Sommige dingen worden direct opgepakt. Andere ideeën vinden hun weg naar onze OKR backlog.

OKR methodiek

OKR staat voor Objectives en Key Results. Feitelijk is dit een methode om het verbeteren van het bedrijf belangrijk te maken, in plaats van alleen maar voor klanten te werken. De OKR methodiek levert ons 2 dingen op:

  1. We werken gestructureerder, dus regelmatiger aan Webbio

  2. Strategische en tactische verbeteringen worden van iedereen, in plaats van alleen het MT

Dit werkt innovatie in de hand. Regelmatig moet er namelijk iets ontworpen of gebouwd worden om aan een bepaalde verbeter wens te voldoen.

Last updated