🤫Geheimhouding

Webbio verbindt zich richting al haar opdrachtgevers én potentiële opdrachtgevers aan het volgende:

Alle informatie die aan 1 of meerdere mensen van Webbio wordt versterkt, in welke vorm dan ook, die niet openbaar toegankelijk is wordt nooit doorgegeven aan derde personen of bedrijven.

De enige uitzondering hierop is als het voor het voldoen aan de vraag van een (potentiële) opdrachtgever nodig is om een derde persoon of bedrijf te betrekken.

Als dit personen zijn buiten Webbio BV zullen wij onze (potentiële) opdrachtgever hier altijd vooraf over informeren.

Last updated